+90 534 229 91 52 +90 324 327 00 56 Instagram Facebook
Mersin Öz Evren Evden Eve Asansörlü Nakliyat
 • Evden Eve Taşımacılıkta 10 Prensip

  Evden Eve Taşımacılıkta 10 Prensip

  Taşımacılığın hangi alanında olduğuna bakılmaksızın uygulanan faaliyetlerin planlanması ve icra için rehber niteliği taşıyan belli prensiplere uyulması beraberinde başarıyı getirecektir.

  Tüm taşımacılık alanlara uygulanabilecek kabul görmüş bu prensiplere bağlı kalarak gerçekleştirilmesi; kaynak israfının, zaman kaybını ve müşteri memnuniyetinin sağlanması gibi önemli hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.

  Standartlık: Verilen taşımacılık hizmetlerin standart kayda değer kolaylıklar sağlar. Standartlık konusunda beraber çalışabilme, kullanılabilme, yönetilebilme asgari hedefler olmalıdır. Verilen hizmetlerde sektör ve uluslararası standartlar takip edilmeli uygulanmalıdır. kullanılan malzemede, hizmette ve yöntemlerde standartlara  uyulması halinde ekonomik faydanın yanında zamandan tasaruf ve müşteri memnuniyeti de sağlayacaktır.

  Ekonomik Olma: Ekonominin en temel kuramlarından biri kaynakların kıt, ihtiyaçların sonsuz olduğudur. Taşımacılık hizmeti ideal maliyette olmalıdır. Rekabetin yoğun olduğu taşımacılık alanında planlar yapılırken maliyetler iyi hesaplanmalıdır.

  Taşımacılıkta Güven : Tüm bu unsurlar çok önelidir ancak illaki içlerinden biri seçilecekse o da "Güvenilirlik" dir. Ancak diğer unsurların eksik olması güvenilirliğin de olmadığı anlamına gelir. 

  Yeterlilik: Verilen hizmette destekleme seviyesinde belli oranlar yakalanmalıdır. Yeterli desteğin olmadığı bir taşımacılık operasyonu başarısızlığa götürür. Yeterlilik prensibine uymak için verilen hizmetin asgari ihtiyaçlarının hazır bulundurulması bir başka değiş ile sürdürebilirlik esas alınmalıdır.

  Elastikiyet: Taşımacılıkta değişin durumlara, görevlere ve konseptlere uyum sağlayabilecek bir yapılanma içinde olunmalı. Bu durumlara karşı hızlı cevap vermeli ve faliyetin devamlılığı sağlanmalıdır.

  Sadelik: Kompleks oluşumlar yerine hem planlamada hem de işin yürütülmesinde sadelik esas alınmalıdır. sadelik esnekliği arttırır. Sadelik aynı zamanda kaynakların etkin kullanılması beraberinde getirir.

  İzlenebilirlik ve Şeffaflık: Gizliliği çok önemli olmayan bilgiler ve operasyonlar hariç durumlarda görünür olmak güveni arttırır. Ayrıca teknolojik imkanlarla tüm operasyonun durumu, zaman ve yer itibari ile en gerçekçi biçimde izlenmesi oluşabilecek sorunları erken tespit etmeyi sağlar.

  Kordinasyon ve İşbirliği: Taşımacılık faaliyetlerinde tüm taraflar işbirliği halinde olmaları ile etkinlik artar. Lojistik desteğin etkinliğinin sağlanması kordinasyon sağlanması koşuluna bağlıdır. Taşıma işini gerçekleştirenler, yönetenler ve müşteriler arasında kordinasyonun iyi gerçekleştirilmesi işin sonucunu doğrudan etkiler

  Etkinlik: Tüm süreçlerde değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi gerekir. Böylece etkinlik arttırılır.

  Güvenilirlik: Kurulan taşımacılık destek sistemlerinin öngörülen veya planlanan zamanda istenildiği kalitede hizmetin sağlanmasına olan inanç birçok getiriyi beraberinde getirecektir. Hizmete duyulan güveni arttırmak taşımacılık firmaları için en önemli hedef olmalıdır. Bu güveni oluşturan ve sürekli arttırmak için geliştirmeler yapan firmaların rekabeti nispeten daha az hissetmeleri anlamına gelir.

  Öncelik: Hangi birimlerin, hangi malların, vaya hangi hizmetlerin öncelikli olması lojistik kanallarında olası yetersizlik ara kademelerdeki karar vericilerin zaman kaybetmesine ve hata yapmasına engel olacaktır.

  evden eve taşımacılıkta 10 prensip - evden eve uzmanlık - uzman kadro ile evden eve nakliyat - evden eve standartlık - evde eve güven - evden eve uygun fiyat - evden eve güvenilirlik -


Blog